New Life 4 Kids

Visie

Door de schrijnende armoede hebben zigeuners vaak geen kans gehad om naar school te gaan, het is belangrijk dat mensen kansen krijgen om in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien.
Oudere mensen en volwassenen onderwijzen is moeilijk, daarom starten we met de werkstimulatie door werkzaamheden op een boerderij/kaasmakerij. De kinderen willen we natuurlijk wel graag onderwijs kunnen bieden ter ontwikkeling.

 

Doel

Onderwijs aan kansarme zigeunerkinderen in (Wit) Rusland/Oekraïne mogelijk maken. Deze kinderen zijn niet zichtbaar voor de rest van de wereld, er is veel armoede en analfabetisme. Met deze stichting willen we ze enige kwaliteit van leven bieden. Zij leven in een sterk gesloten cultuur, waarbij men geheel op elkaar is aangewezen. Wij gaan ervan uit dat een ieder zijn kwaliteiten en talenten heeft, zo ook deze kinderen. De zigeunercultuur kenmerkt zich door een grote creativiteit en aanleg voor muziek en dans. Door onderwijs willen wij hen ook stimuleren dit verder te ontwikkelen.

 

Een Christelijke leefgemeenschap (dorp) stichten waar mensen direct bij hun huis ook kunnen werken, een boerderij (met ongeveer 20 koeien), tevens kaasmakerij (vanuit Nederland opgezet) als ook een winkel. Hierbij een school stichten voor de kinderen waar zoveel mogelijk door vrijwilligers uit onder andere Nederland wordt les gegeven met leermiddelen die we hebben ingezameld, waarbij les en leermethodes vanuit Nederland worden gehanteerd. 

 

De plannen om dit financieel te realiseren

Geld inzamelen door giften en het organiseren van projecten binnen en buiten Nederland  in de vorm van bijvoorbeeld festivals met muziek en dans, lessen en exposities met kunst en andere toegestane mogelijkheden om geld in te zamelen

de stichting gaat direct vanaf het startmoment al kleding, schoenen, voedsel, leermiddelen, medicijnen en alles wat maar nodig is inzamelen om een start te maken deze mensen te ondersteunen.

 

 

Financiële onderbouwing, inschatting kosten

Het is de bedoeling een milieuvriendelijk agrarisch dorp te bouwen, het liefst biologisch, hiervoor willen we grond aankopen zodat we woon, en werkplaats kunnen bouwen voor de dakloze mensen.

 

De totale kosten van dit project zijn globaal geschat 10 miljoen euro. Dit zal niet in een keer kunnen worden bekostigd, het gaat om een groeiproject, datgene wat er financieel binnenkomt gaat volledig terug naar dit project.

 


Op verschillende niveaus een heel interessant project als katalysator voor toekomstige internationale samenwerkingsverbanden.
De zigeunercultuur is geheel autonoom, het is deels nog puur en ongerept. De bedoeling is dan ook om deze cultuur zo veel mogelijk te behouden. In de leefgemeenschap komen er regels om de tradities in ere te houden en deze verder uit te dragen en te ontwikkelen.

 

*Dit kostenplaatje en de verwachtingen qua financiering zullen in een bijlage verder worden doorontwikkeld en weergegeven.

Bestuur:

Nieuwstraat 44, 1404 JN Bussum Nederland.                              

Inessa Yurchanka


Tel. + 31 655400166

Bank:

IBAN: NL68 INGB 0007 8130 19


KVK.68373716


RSIN 857417794 


Activiteit: 94 996

© 2018 New Life with Jesus


NEW LIFE 4 KIDS